Yrityksen maksuhäiriömerkintä

Velkojen maksamatta jättäminen muistutuksista ja kehotuksista huolimatta voi aiheuttaa vakavia seurauksia yrityksellesi. Tällöin syntyy yrityksen maksuhäiriömerkintä.

Yrityksen maksuhäiriömerkinnät ovat yleensä näkyvissä kaksi tai kolme vuotta. Jos velat maksetaan täysimääräisesti, tämä merkintä voidaan poistaa nopeasti ja yrityksen toiminta voi jatkua esteettä.

Luottorekisterissä näkyvät maksuhäiriömerkintöjen lisäksi yrityssaneeraus, liiketoimintakielto ja konkurssi. Näistä konkurssi näkyy luottorekisterissä pisimpään; viisi vuotta. Yrityssaneerauksen ja liiketoimintakiellon näkyminen määräytyvät aina tapauskohtaisesti.

Maksuhäiriömerkintä voi syntyä, vaikka velkojan kanssa sovittaisiinkin velkojen maksujärjestelystä. Kaikki velkojat eivät aina vaadi merkintää, jos kyse on pienestä velasta.

Milloin maksuhäiriömerkintä syntyy?

Jos lasku jää maksamatta, yrityksesi saa ensin maksumuistutuksen ja sitä seuraa tratta eli maksukehotus. Jos maksua ei makseta kymmenen päivän kuluessa, maksun laiminlyönti voi johtaa siihen, että yritys saa maksuhäiriömerkinnän luottorekisteriin. Maksuhäiriömerkintä syntyy myös, jos velkoja on hakenut tuomioistuimelta päätöksen maksun maksamatta jättämisestä.

Yleisin maksuhäiriömerkintä on trattaprotesti. Trattaprotesti syntyy, jos perintätoimiston lähettämää trattaa ei makseta eräpäivään mennessä.

Ajallisesti maksuhäiriömerkintä syntyy pääsääntöisesti aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua maksamattoman maksun eräpäivästä.

Saako maksuhäiriömerkinnästä ilmoituksen?

Jos yrityksesi saama maksuhäiriömerkintä on ensimmäinen laatuaan, saat merkinnästä ilmoituksen luottotietorekisterinpitäjältä. Ilmoitus sisältää tiedot velan määrästä, velkojasta sekä siitä, milloin maksuhäiriömerkintä poistuu rekisteristä.

Luottorekisterinpitäjältä pystyt halutessasi selvittämään, mitä tietoja luottotietorekisteristä löytyy koskien yritystäsi ja sen vastuuhenkilöitä.

Miten välttää maksuhäiriömerkinnät?

Ainoa varma keino välttää maksuhäiriömerkinnät on maksaa laskut eräpäivään mennessä. Ennaltaehkäisy onkin A ja Å tässä asiassa. Jos esimerkiksi heikentynyt rahatilanne on väliaikainen, EMI Yrityslaina on hyvä keino saada lisäaikaa laskulle. Voi myös pyrkiä neuvottelemaan osamaksusta tai joustavammasta maksuajasta velkojan kanssa.

Yrityksen tulisi pyrkiä välttämään maksuhäiriömerkintöjä laadukkaalla talouden hallinnalla ja luotettavalla maksuliikenteellä. Yritys voi parantaa asiakaspalveluaan asettamalla selkeitä sopimusehtoja, jotka kuvastavat sen maksuprosesseja ja -pyrkimyksiä. Yrityksen tulee myös korostaa vastuullisuuttaan rahoitusasioissa ja varmistaa, että kaikki velvoitteensa tulevat ajoissa, niin että mahdolliset suunnitellut jo alun perin maksut voivat tapahtua oikeaan aikaan. Yrityksen on myös huolehdittava siitä, että asiakkaiden saamat laskut ovat oikein ja hoidetaan ajallaan.

Mitä seurauksia maksuhäiriömerkinnästä voi olla yritykselleni?

Maksuhäiriömerkinnän seurauksena yrityksen maine ja luottamustaso alentuvat. Maksuhäiriömerkinnästä saattaa olla seurauksia kassavirtaan, mikä voi vaikeuttaa yrityksen rahoitusta ja aiheuttaa taloudellisia riskejä. Yritys ei ehkä pysty toteuttamaan uusia hankkeita tai investointeja, jotka olisivat parantaneet sen kilpailukykyä. Lisäksi maksuhäiriömerkinnöillä voi olla negatiivinen vaikutus yrityksen brändin arvoon.

Maksuhäiriömerkinnän tarkoituksena on varoittaa muita toimijoita yrityksesi heikosta luottotasosta. Merkinnän avulla muut tiedostavat riskin, jos myyvät yrityksellesi suorituksia laskulla. Lisäksi merkintä estää yritystäsi saamasta uutta luottoa ja velkaantumasta enempää.

Maksuhäiriömerkintä hankaloittaa suuresti käytännön asioiden hoitumista; yrityksesi maksukortin luotto-ominaisuus voidaan lopettaa, puhelinliittymien ja vakuutusten hankkiminen on miltei mahdotonta ja niin edelleen. Kaikki sopiminen vaikeutuu, jossa mukana on laskutustyyppistä maksamista.

Pahimmillaan maksuhäiriömerkintä tekee yritystoimintasi jatkamisen mahdottomaksi.

Kuinka kauan maksuhäiriömerkintä kestää?

Maksuhäiriömerkinnän kesto riippuu siitä, mistä merkintä on syntynyt. Esimerkiksi maksamattomasta luottokorttivelasta tai tililuotosta tulee 2 vuoden maksuhäiriömerkintä. Osamaksukauppalain mukaisissa tilityksissä ja tavaran takaisinotoissa, trattaprotesteissa sekä esimerkiksi veroviranomaisen julkistamasta verosaatavasta merkintä poistuu 3 vuoden kuluttua.

Miten voin poistaa yritykseni maksuhäiriömerkinnän nopeasti?

Jos maksuhäiriömerkinnästä haluaa eroon mahdollisimman nopeasti, maksa merkintään johtanut velka.

Kun velka on maksettu, pyydä velkojaa ilmoittamaan maksusta luottorekisteriin. Vaihtoehtoisesti voit lähettää itse kuitin maksetusta velasta rekisterin ylläpitäjälle.

Maksukuitista tulee löytyä seuraavat tiedot:

  • - Velkojan ja velallisen nimet.
  • - Maksuhäiriön asianumero, diaarinumero tai maksuhäiriön rekisteröintipäivä.
  • - Maksusuorituksen päivämäärä.
  • - Velkojalle maksettu summa.

Maksuhäiriömerkintä poistuu luottotietorekisteristä 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun tieto maksusta on rekisteröity järjestelmään.