Miten rahoittaa yrityskaupat?

Harvoin tehdään sellaisia yrityskauppoja, joissa yrityksen ostajalla on koko kauppasumman verran omaa rahaa käytettävissään. Yleensä tällaisissa tapauksissa ostaja on huomattavasti suurempi yritys kuin se, joka ostetaan.

Yrityskaupoissa, joissa liikkeellä ei ole iso ostaja, tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Miten tarvittavan rahoituksen yrityskauppoihin saa järjestymään?

Maksuaika

Myyjä saattaa antaa osalle kauppahinnasta maksuaikaa. Tällöin myyjä voi saada neuvoteltua paremman hinnan yritykselleen ja ostajan puolestaan voi olla helpompi luottaa myyjään. Tällöin myös ostajan on helpompi saada lainaa ja hoitaa tarvittavat lainanlyhennykset.

Samaan lopputulokseen päästään myös silloin, kun kauppa toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisen osan myynnin jälkeen sovitun ajan jälkeen jatketaan vaiheittaista myyntiä, kunnes tehdään loppukauppa aikataulun mukaisesti.

Yrityskaupoissa lainojen takaisinmaksuajat ovat yleensä enintään viisi vuotta. Yrityksen tuotoilla tulisi takaisinmaksuajan aikana saada maksettua laina korkoineen takaisin rajoittajalle. Eri pankeilla ja muilla rahoituslaitoksilla on rahoituspaketteja, jotka ovat räätälöity yrityskauppoja varten. Rahoituspakettiin kuuluu tarvittaessa myös muita rahoitusmuotoja, kuten hankinta- tai leasingrahoitus.

Pankkilaina

Rahoituksen järjestämiseksi pankilta tulisi saada yrityskauppaa varten rahoituspäätös. Lainat kannattaa aina kilpailuttaa. Joku pankki saattaa antaa kielteisen rahoituspäätöksen. Tarjottujen lainojen ehdot kannattaa myös vertailla tarkasti. Pankki saattaa ilmoittaa rahoituksen kieltäytymispäätöksen syyksi liian korkean kauppahinnan, mutta usein todellinen syy on jokin muu.

Pankki saattaa olla epäileväinen kaupan toteutustavan suhteen, rahoitusrakenne saattaa vaikuttaa epärealistiselta ja rahoitushakemus saattaa olla hutiloiden tehty. Omistajanvaihdoksen rahoittamishalu vaihtelee myös vuodesta, rahoituksesta päättävästä henkilöstä tai monesta muusta asiasta riippuen.

Käytännöt vaihtelevat, joten ei voi sanoa etukäteen varmasti, saadaanko rahoituspäätös jostakin tietystä pankista vai ei. Ei kannata lannistua, vaikka ensimmäisestä pankista tulisi kielteinen päätös, seuraavan pankin päätös saattaakin olla jo myönteinen.

Pääomasijoittaja

Yksi vaihtoehto on löytää yrityskauppojen tueksi pääomasijoittaja tai järjestää joukkorahoitus, jolloin pääomasijoittajia on useampia. Pääomasijoittajia voi löytyä esimerkiksi sijoittajayhdistyksistä, pankin kautta tai erilaisilta joukkorahoitusalustoilta. Pääomasijoittaja lainaa rahaa yrityskauppaa varten ja näin tarvittavan lainarahan saanti helpottuu, koska haettavan lainan määrä pienenee.

Pääomasijoittajaa tarvitaan erityisesti silloin, kun yrityskauppaa varten tarvittava rahoitus ei muuten järjesty puuttuvien vakuuksien takia. Riittämättömät vakuudet estävät lainan saamisen kokonaan. Mikäli yrityksen hinta on määritelty paljon korkeammaksi kuin yrityksen tuottokyky ja varallisuus, tarvitaan enemmän vakuuksia.

Hintapyynnön realistisuutta voi selvittää kysymällä rahoittajilta ovatko he halukkaita rahoittamaan kauppaa. Tällöin hintapyynnön realistisuudesta saa nopeasti palautetta varsinkin silloin, kun hintapyyntö on liian korkea. Liiketoimintakaupassa rahoitus järjestyy helpommin, koska myytävät koneita ja laitteita voi käyttää lainan vakuutena. Laki kieltää koneiden ja laitteiden käyttämisen osakekaupan lainan vakuutena.

Sopimusvakuus eli kovenantti

Yritysrahoituksessa käytetään yleisesti sopimusvakuuksia eli kovenantteja. Yritys ja sen kassavirta eivät yksinään riitä rahoituksessa. Kovenantit täydentävät perinteisiä vakuuksia.

Kovenanttien tarkoituksena ei ole rajoittaa yrittäjän vapautta vaan niiden tarkoituksena on pitää huolta siitä, että yritys vastaa niitä tietoja, joita siitä on rahoituksen yhteydessä annettu. Mikäli yritys on toisenlaisessa tilanteessa, mitä rahoituksen myöntämisen yhteydessä on annettu ymmärtää, voi rahoittaja muuttaa rahoituksen ehtoja vastaamaan yrityksen todellista tilannetta.

Tilinpäätöshetkeen perustuvat tunnusluvut reagoivat hitaammin kuin kovenantit, joilla on helpompaa reagoida nopeasti. Kovenantit ovat siis sitoumuksia, jotka määrittävät omavaraisuuden, kannattavuuden, lisävelkaantumisen tai muun volyymin suhdetta velkojen määrään.

Vakuudeton yrityslaina

Yrityskaupan rahoitus ei aina onnistu ongelmitta. Vaikeuksia voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ostettavan yrityksenvarallisuutta on vähän tai se on vaikeasti realisoitavissa. Lisäksi hinnasta suuri osa saattaa muodostua liikearvon osuudesta. Tällöin tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Rahoittajien puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta rahoitusratkaisun realistisuus selviää jo alussa.

Kauppa ei toteudu, mikäli rahoitusta ei saada järjestymään.

Me voimme auttaa rahoituksen ongelmatilanteissa. Täytä nopea yrityslainahakemus palvelussamme ja saat helposti useita rahoitusvaihtoehtoja yrityskaupoille. Hakemuksen voit tehdä myös ennakkoon, jolloin mahdollinen rahoitusratkaisu on valmiina.