Starttiraha aloittavan yrittäjän tukena

Yrityksen toiminnan aloittamisessa yritysrahoituksen järjestäminen on ensimmäisiä kynnyskysymyksiä, joihin pitää löytää ratkaisu. Ilman investointeja toiminta ei pääse edes alkuun. TE-toimisto tarjoaa muiden palvelujen lisäksi starttirahaa yritystoimintaa aloittavalle henkilölle. Starttirahan tarkoituksena uuden yritystoiminnan edistäminen. Yrittäjälle suunnatulla tuella turvataan yrittäjälle tuloja toiminnan käynnistämisen ja alun vakauttamisen ajaksi.

Starttirahan hakeminen

Siirryttäessä palkkatyöstä täysipäiväiseksi yrittäjäksi, voi hakea starttirahaa. Myös työtön työnhakija voi hakea starttirahaa. Kun sivutoiminen yrittäjä laajentaa toimintaansa ja siirtyy sen myötä täysipäiväiseksi yrittäjäksi, voi hän saada starttirahaa. TE-toimisto arvioi starttirahahakemuksia käsitellessään onko yrittäjyys työllistymismuoto, joka sopii hakijalle. Lisäedellytyksenä on, että yrittäjä tarvitsee starttirahaa toimeentulonsa turvaamiseksi. Mikäli hakijalla on muita palkkatuloja tai etuuksia, voi starttiraha jäädä saamatta.

Starttirahaa voi saada myös toiminimen perustamiseksi tai muillekin yritysmuodoille. Harkinta on suuressa roolissa starttirahaa myönnettäessä, ja perusteet mietitään aina tapauskohtaisesti. Ratkaisevassa roolissa voi olla vaikkapa kilpailutilanne tai se, miten tarpeelliseksi kyseinen liiketoiminta arvioidaan paikkakunnalla. Kielteisen päätöksen perusteena voi olla hakijan maksuhäiriömerkinnät tai se, että yritystoiminnan arvioidaan tuovan yrittäjälle kohtuullisesti tuloja, eikä aitoa tarvetta starttirahalle ole. 

Starttirahan hakeminen

Starttirahan määrä

Starttirahalla on kiinteä päiväkohtainen määrä, joka on jokaiselle saajalle sama. Vuonna 2020 aloittava yrittäjä voi saada 32,40 euroa päivältä. Starttirahaa ei kuitenkaan makseta jokaiselta päivältä, vaan enimmillään viitenä päivänä viikossa puolen vuoden ajan.

Kuukaudessa starttirahaa voi saada noin 700 euroa verollisena. Starttirahaa haetaan 6 kuukauden jaksoissa kuitenkin enintään vuodeksi. Starttiraha on veronalaista tuloa hakijalle, joten sitä ei huomioida yrityksen tulona verotuksessa, vaan hakijan henkilökohtaisessa verotuksessa.  Yrittäjä voi hakea ja onnistuessaan myös saada starttirahan lisäksi muuta ulkopuolista rahoitusta, kuten yrityslainaa.

Edellytykset

Starttirahaa pitää hakea ennen, kun yritystoiminta on aloitettu. Mikäli on epävarma siitä, mistä yritystoiminta katsotaan alkaneeksi, kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon ja varmistaa asia. Hakemus kannattaakin tehdä ajoissa.

Starttirahan hylkäämisperusteena on jo aloitettu yritystoiminta, joten hakemus ja myös sitä koskeva päätös pitää odottaa ennen toiminnan aloittamista. Yritystoiminnan pitää olla myös päätoimista. Starttirahaa ei voi saada, jos päätyön lisäksi aloittelee yritystoimintaa. Hakijalla pitää olla myös riittävät tiedot ja kokemusta yrittäjyydestä. Yrittäjyyttä voi myös opiskella lisäkouluttautumalla TE-toimiston tarjoamilla kursseilla. Hakijalla pitää myös olla liiketoimintasuunnitelma, jossa on selvitetty, miten liiketoiminnasta tulee kannattavaa. 

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma kertoo, miten yritys toimii ja siinä kuvataan mistä liikeidean kannattavuus syntyy. Se näyttää suunnan, johon yrityksen halutaan menevän oli kyseessä sitten yrityksen perustaminen tai kokonaan uuden tuotteen suunnittelu. Liiketoimintasuunnitelmalla on kätevää esitellä yrityksen toimintaa esimerkiksi sijoittajaehdokkaille. Liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi on tarjolla erilaisia työkaluja, joita kannattaakin hyödyntää.

Aluksi kuvataan liikeidea tiiviisti. Yritys tai tuote voi tarjota asiakkaalle joko tuotteen tai ratkaisun, joka hyödyttää asiakasta. Myös yrityksen sijoittuminen kilpailutilanteeseen vahvuuksineen on tärkeää kuvata. Yrityksen tärkeimmät kilpailijat onkin syytä tuntea perusteellisesti. Markkina-analyysi kertoo, onko yritykselle kysyntää markkinoilla. Hyvä kilpailuasema voidaan saavuttaa esimerkiksi kilpailijoiden tuotteista eroavilla tuotteilla tai palveluilla. Myös yrityksen asiakassegmentti pitää tuntea. Täytyy myös arvioida, onko asiakkaita riittävästi. Yritys tarvitsee myös markkinointisuunnitelman, joka kertoo miten yritystä ja sen tuotteita markkinoidaan. Riskitekijöiden tunnistaminen on tärkeää. Yritykselle laaditaan budjetti, joka kertoo kannattavuus- ja myyntilaskelmien avulla mahdollisimman realistisen arvion yrityksen kannattavuudesta. 

Liiketoimintasuunnitelma

Starttirahahakemus ja miten se etenee

Hakemusprosessi lähtee käyntiin siitä, kun hakija varaa TE-toimistosta ajan yritysneuvojalle. Hänen kanssaan käydään läpi hakemuksen sisältö ja vaatimukset. Hakemusprosessi kestää kauan, joten siihen on varattava riittävästi aikaa. Kun hakemus liitteineen on toimitettu, on varsinainen käsittelyaika noin kaksi viikkoa. Liitteisiin kuuluu liiketoimintasuunnitelma, kannattavuus- ja rahoituslaskelmat, ansioluettelo, verovelkatodistus ja myyntisuunnitelma.