Vanhan ja aloittavan yrittäjän muistilista

Internetistä löytyy paljon hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä pienyrityksen perustamisesta. Tiedon määrä on valtava ja tärkeimpien ohjeiden löytäminen voi olla vaikeaa jopa kokeneelle yrittäjälle. Mikäli suunnittelen yrityksen perustamista tai haluat kehittää pienyrityksen toimintaa, alla oleva listaus auttaa keskittymään olennaiseen:

1. Rahoitus kuntoon

Rahoituksen puute on varma keino saada pienyrityksen toiminta epäonnistumaan. Yrittäjän pitää tuntea tarkasti se, miten yrityksen eri tekijät vaikuttavat kassavirtaan.

Varaston osto vähentää kassavirtaa. Yrittäjällä pitää olla tiedossa mikä määrä varastoa pitäisi olla käytettävissä. Maksavatko asiakkaat laskunsa ajallaan, vai pitääkö laskuja periä? Missä ajassa asiakkaat maksavat laskunsa? Entäpä yrityksen lainat, minkä verran ja mikä niiden takaisinmaksuaika on? Esimerkiksi Creddo tarjoaa hyviä ideoita siihen, miten saada edullinen laina toiminimelle.

Käyttöpääomalla yritys maksaa yrityksen menoja ennen kuin asiakkaat ovat maksaneet omat laskunsa yrityksen kassaan. Yrittäjän tulee ymmärtää käyttöpääomaan vaikuttavat tekijät, jotta yrityksellä on mahdollisuus menestyä.  Visuaaliset raportit voivat auttaa hahmottamaan tiedon sisältöä paremmin.

2. Strategia kuntoon oikeaan tietoon perustuen

On tärkeää, että suunnitelmat pohjautuvat oikeaan dataan. Pienyrityksen omistajan pitäisi kerätä mahdollisimman kattavasti tietoa ja hyödyntää sitä yrityksen johtamisessa. Mitä paremmin oman yrityksen liiketoimintastrategian dataa pystytään seuraamaan, sitä parempia päätöksiä pystytään tekemän pitkällä aikavälillä.

Suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden seuraaminen ja niihin vaikuttavien mekanismien ymmärtäminen on tärkeää, jotta yritystä on helpompi ohjata tuottavaan suuntaan. Mikäli yritys toimii hyvin, mutta tarvitsee lisärahoitusta, voi tilapäistä rahoitustarvetta paikata esimerkiksi yritykselle haettavalla lainalla.

3. Tuottojen ymmärtäminen

Nettotulokseen keskittyminen eri riitä, kun seurataan yrityksen toimintaa ja selvitetään sen kannattavuutta. Yksittäisten tuotteiden ja palveluiden vaikutusta nettotulokseen seuraamalla voi pienentää tappion muodostumista. Voit varmistua siitä, että keskität ajan ja resurssit tuottaviin tuotteisiin ja palveluihin tappiota tuottavien sijaan. Resurssien oikea kohdentaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Opettele olennaiset liiketalouden tunnusluvut ja seuraa niitä yrityksessäsi.

4. Online-mainontaan panostaminen

Internetin ja älylaitteiden yleistymistä ei kannata jättää huomioimatta. Ne ovat osa arkeamme ja täyttävät vapaa-aikaamme. Suuri osa työskentelystä tapahtuu verkossa, samoin vuorovaikutus on keskittynyt erilaisiin sosiaalisen median kanaviin.

Varmistu siitä, että yrityksesi toimii siellä, missä asiakkaasikin ovat. Luot verkossa asiakkaillesi mahdollisuuksia löytää yrityksesi tuotteet. Maksuttomia palveluita löytyy Googlen, Facebookin, Instagramin ja YouTuben tarjoamina.

5. Pyydä palautetta ja kuuntele

Asiakkaita on tärkeää kuunnella, jotta saadaan selvitettyä mistä he pitävät ja mistä eivät. Asiakkaiden kanssa keskustelemalla saa arvokasta palautetta siitä, miten tuotetta pitäisi kehittää.

Palaute on yksi arvokkaimmista asioista toiminnan kehittämisen kannalta. Positiivisesta palautteesta kannattaa olla ylpeä ja jakaa kiitosta myös työntekijöille, jotka ovat onnistuneet. Negatiivista palautetta voi olla vaikeaa ottaa vastaan, mutta sen kautta selviää, mitkä yrityksen osa-alueet tarvitsevat erityishuomiota.

Pelkän reklamaatioiden hoitoketjun hiominen ei riitä. Mitä pitäisi tehdä, jotta negatiivista palautetta tulisi mahdollisimman vähän? Voiko negatiivisen palautteen hoitaa niin hyvin, että se kääntyykin positiiviseksi?

Kuuntele myös työntekijöitä, ja anna heidän kehittää omaa työtään.

6. Keskity olennaiseen markkinointiin

Aloittelevan yrityksen oikean markkinointitavan löytäminen voi olla haaste. Teknologia ja eri mediat kehittyvät koko ajan huimaa vauhtia. Aluksi kannattaa kokeilla maksuttomia tai edullisia markkinointikanavia, jotta saadaan selville mikä markkinointikanava toimii parhaiten.

Verkostoidu paikallisten yritysten kanssa. Yrittäjät kertovat varmasti mielellään erilaisista mainontakokemuksistaan ja selvitä, mikä on tehokkain markkinointitapa.

Mikäli yrityksellä on verkkosivusto, analysoi miten ihmiset löytävät yrityksen sivuille, mistä he tulevat ja mitä tietoa he sieltä etsivät. Voisitko tehdä jotain, jotta asiakas löytäisi yrityksesi ja haluamansa tuotteen helpommin?

Seuraa mainostuksen tehokkuutta. Miten erikoistarjous otetaan vastaan? Kampanjakoodit helpottavat seurantaa. Kokeile erilaisia mainontastrategioita. Kokeile yhden palvelun tai tuotteen tarjoamista. Kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja saat selville, miten yrityksen toiminta kannattaa parhaiten.