Toimialariippumaton kustannustuki

Toimialariippumaton kustannustuki on tarkoitettu kaikille yrityksille, joiden liikevaihto on kärsinyt koronaviruksesta. Tuen suuruus on 2 000 - 500 000 € välillä. Tukea voidaan myöntää 2 kuukauden jaksolle.

Yritys voi hakea toimialariippumatonta kustannustukea, vaikka se olisi saanut aikaisemmin tukea esimerkiksi Business Finlandilta tai ELY-keskukselta. Aikaisemmin saatu tuki kuitenkin pienentää toimialariippumatonta kustannustukea.

Hallitus linjasi 13.5.2020, että yrityksille tulee tarjolle toimialariippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu niille yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Toimialariippumaton kustannustuki kohdentuu nimenomaan niihin yrityksiin, jotka ovat kärsineet eniten koronaviruksesta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan hallitus pyrkii uudella tuella estämään yritysten konkurssiaallon sekä työpaikkojen menetykset.

Koska tuki mahdollisesti astuu voimaan?

Tuen voimaantulo vaatii vielä lain valmistelua. Kun laki on valmis, se on mahdollista saada voimaan nopeutetulla menettelyllä kesäkuun alkupuolella. Ennen lain voimaantuloa tulee kuitenkin määrittää tarkennuksia toimialariippumattomaan kustannustukeen. Jatkovalmistelussa määritetään muun muassa se, kuinka paljon liikevaihdon on pitänyt laskea ja mikä on vertailuajanjakso.

Mahdollisesti vertailujaksona tulee olemaan edellisvuoden vastaava aika.

Epäselvää vielä tässä vaiheessa on myös se, onko toimialariippumatonta kustannustukea mahdollista hakea takautuvasti.

Miten toimialariippumatonta kustannustukea haetaan?

Yritykset voivat hakevat toimialariippumatonta kustannustukea sähköisesti valtiokonttorista. Tuen hakeminen perustuu omaan ilmoitukseen sekä Verohallinnon tietoihin.

Mihin tuki on tarkoitettu?

Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin, joiden korvaustasot tarkennetaan valmistelun edetessä.

Mikä on muiden tukien vaikutus toimialariippumattomaan kustannustukeen?

Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia.

ELY-keskusten ja Business Finlandin haut suljetaan

Tällä hetkellä ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät edelleen yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta. Hallitus kuitenkin linjasi, että näiden niin sanottujen koronatukien haut tullaan sulkemaan samassa yhteydessä, kun toimialariippumatonta kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan.

Business Finland ja ELY-keskukset käsittelevät normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikana. Hakujen sulkemisen jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla.

Uusi kustannustuki loppuvuodesta 2020

Alkuperäisen kustannustuen hakumahdollisuus päättyi 31.8.2020, mutta Työ- ja Elinkeinoministeriön mukaan uusi kustannustuki pyritään ottamaan käyttöön joulukuussa 2020. Tuen määrät tulevat näillä näkymin olemaan samaa suuruusluokkaa kuin aikaisemmassakin kustannustuessa, mutta myöntämiskriteerit saattavat olla hieman matalammat.

Myös vertailujakso tulee muuttumaan uudessa kustannutuessa. Sidosryhmiltä toivotaan lakiluonnokseen näkemyksiä siitä, minkä kuukausien aikana liiketoiminta on kärsinyt eniten koronapandemian vuoksi. Kustannustuen aiempi tukikausi oli 1.4. - 31.5.2020, ja uusi tukikausi olisi sille jatkoa.

Mitä rahoitusvaihtoehtoja on tarjolla?

Ennen uuden tuen voimaantuloa rahoitusta juokseviin kuluihin voi hakea EMI Yrityslaina -palvelustamme. Lisäksi rahoitusta voivat hakea yritykset, jotka eivät ole tuen piirissä. Kilpailutamme yrityslainat aina 300 000 euroon asti ja palvelumme käyttö on yrityksille ilmaista.

Kilpailuttamamme yrityslainat eivät vaadi reaalivakuuksia, vaan rahoitukseen riittää nimenkirjoitusoikeutetun henkilön takaus.

 

Lisätietoa tuesta: Valtioneuvosto, Työ- ja Elinkeinoministeriö