Ketjuyrittäminen eli franchising-yrittäjyys

Ketjuyrittäminen eli franchising-yrittäjyys tuli Suomeen vauhdilla jo ennen vuosituhannen vaihdetta, mutta vasta mennyt vuosikymmen on tuonut oikeasti suomalaisia ketjuja tarjolle. Ennestään kenties kaikista tutuin franchising ketju on Suomessa ollut McDonald’s, mutta nyt uusille yrittäjille on tarjolla monenlaista ketjuyrittäjyyttä.

Miksi sitten kannattaisi lähteä mukaan ketjuun, tai miksi ei? Käymme tässä läpi muutamaa kohtaa ketjuyrittämisestä ja jätämme lopullisen päätöksen lukijalle itselleen, sillä ketjuyrittäminen sopii joillekin, muttei kaikille.

Mitä yrittäjä saa ketjulta

Jos ajatellaan yrittäjyyden aloittamista, niin kaikki lähtee liiketoimintaideasta. Ketjuyrittäjyydessä idea tulee ketjulta, ja yrittäjän tehtäväksi jää sijainnin löytäminen ja itse työn tekeminen. Parhaimmillaan ketjuyrittäjyys nimittäin tarkoittaa sitä, että ketju hoitaa kansallisen näkyvyyden ja markkinoinnin sekä asettaa kaikille tuotteille ja palveluille tarkat hinnat, joihin jokainen ketjun yrittäjä sitoutuu.

Parhaimmillaan yrittäjä saa täysin valmiin konseptin niin tekemisen kuin näkymisen suhteen ja oman toiminta-alueensa, jolla hän sitten toimii tämän yrityksen operaattorina ilman että oman yrityksen nimi on missään näkyvissä. Taustalla on siis yrittäjän oma yritys, joka tekee franchising-ketjun kanssa sopimuksen ketjuyrittäjyydestä. Tämä yrittäjyys yleensä maksaa jonkinlaisen liittymismaksun, liiketilamaksun ja liikevaihtoon sidotun ketjumaksun. Yrittäjä siis maksaa joka kuukausi siitä, että saa toimia ketjun nimissä. Liikevaihtoon sidottu maksu voi olla muutamia prosentteja ja alkusijoitus voi olla mitä vain tuhannen ja usean sadantuhannen euron välillä – monesti varsinkin itse liiketilat ja niiden tekeminen brändi-imagon mukaiseksi maksaa enemmän.

Ketjuyrittäjyys on siis nopea tie alkaa toimia brändin alaisuudessa eikä yrittäjän tarvitse itse miettiä markkinointia, tuotantoa tai prosesseja, koska ne kaikki tulevat ketjulta. Yrittäjän vastuulle tulee sitten tuon ketjun suuntaviivojen noudattaminen ja toimintaohjeiden mukaisesti toimiminen.

Suomessa on paljon franchising-ketjuja, niitä ovat mm. R-kioski, Kotipizza, Subway, Re/Max, Musti ja Mirri, Gigantti mutta myös hieman tuntemattomammat kuten Social Burgerjoint, Lokki, Mail Boxes Etc, Stopdigging, Gym! ja niin edelleen. Ketjuja on lähes alalle kuin alalle, ja mikäli yrittäjä haluaa lähteä vauhdilla liikkeelle, ketjuyrittäminen on hyvä tapa tehdä niin.

Miksi ei pitäisi ruveta ketjuyrittäjäksi?

Valmis liiketoimintamalli, minkä yrittäjä saa ketjulta on toisaalta aivan loistava asia, mutta se on myös rajoittava tekijä. Yrittäjä, joka on ketjuyrittäjä, joutuu toimimaan liiketoimintamallin mukaisesti, eikä hän voi itse kehittää toimintaa, kuin antamalla ehdotuksia ketjun johdolle tai markkinointiin. Jos yrittäjä tunnistaa itsessään omatoimisen tekijän, joka haluaa kehittää omaa toimintaansa, kannattaa sittenkin miettiä kenties sen oman liiketoiminnan suunnittelemista alusta alkaen.

Yhteismarkkinointi, mitä ketjuilla on, on massamainontaa ja vaikka se kokonaisuudessaan auttaa ketjua, voi se paikallisesti olla vähemmän toimivaa, ja paikallisen yrittäjän kädet saattavat olla aika tiukasti sidottuja oman markkinoinnin tekemiseen. Totta kai ketjut ovat erilaisia, ja joissakin on kevyemmät raamit sille mitä saa ja mitä ei saa tehdä.

Taloudellisesti ketjuyrittäjyys antaa uudelle yrittäjälle vahvan pohjan ja esimerkiksi rahoitustilanteissa voi olla apua nimenomaa sillä, että kyseessä on arvostettu brändi, jota yrittäjä alkaa edustaa. Toisaalla taas voi olla, että yrittäjä itse haluaisi käyttää omia ohjelmistojaan tai tapojaan ja mikäli ne ovat ristiriidassa ketjun paketin kanssa, voi parempi vaihtoehto sittenkin olla täysin oman, itsenäisen toiminnan aloittaminen.

Franchising yrittäjänä menestykseen

Jokainen yritys ja jokainen yrittäjä tekee omat päätöksensä ja monesti ketjuyrittäjyys on hyvä ja vakaa valinta. Jos ketjun toimintatavat ja -arvot sopivat yrittäjän omiin ajatuksiin ja kokemukset ketjusta ovat hyviä, ei ole mitään syytä olla aloittamista ketjuyrittäjänä.

Aina kannattaa kuitenkin ajatella perustaa kunnolla, onko esimerkiksi omakohtaisia kokemuksia alasta ja minkälainen oma kiinnostuksen taso alaa kohtaa on ja kannattaisiko kenties käydä jonkinlainen yrittäjäkurssi tai - koulutus ennen yrittäjäksi lähtemistä. Vaikka ketju tarjoaa hyvät materiaalit ja koulutuksen, yrittäjyys on aina yrittämistä,  ja yrittäjällä on aina oma riski toiminnasta. Kannattaa siis joka tapauksessa tehdä omasta toiminnasta sekä budjettia että toimintasuunnitelmaa ja laskelmia, jotta näkisi, millaisen tulevaisuuden franchising yrittäjyys saattaisi mahdollistaa. Tarvittaessa kannattaa kysyä muilta ketjun yrittäjiltä heidän ajatuksistaan ja kokemuksestaan ketjussa toimimisesta sekä varsinaisessa sopimustilanteessakin, jos ei itse tunne sataprosenttisesti tekstiä - niin käytä asianajajaa käymään teksti kanssasi läpi.

Franchising yrittäjyys voi toimia myös väliaskeleena ja koulutusväylänä kohti yrittäjyyden seuraavaa vaihetta, ja kenties omaa ketjua – tulevaisuus on aina yrittäjän omissa käsissä.