Kasvuyritys ja kasvuvaiheen rahoitus

Suomi tarvitsee yrityksiä, joilla on kasvuhalukkuutta. Ongelma tulee vastaan siinä vaiheessa, kun yrityksellä on kasvuhalukkuutta, mutta tarvittavaa kasvurahoitusta ei omassa kassassa ole eikä yrittäjällä itsellään ole omassa varallisuudessa tarvittavia varoja. Mitä silloin pitäisi tehdä, tai mitä on tehtävissä?

Muutama vuosi sitten esimerkiksi puhuttiin rahoittaja- ja business enkeleistä, joita siis on yhä olemassa ja jotka etsivät hyviä yrityksiä sijoituksien kohteiksi. Rahoittajan kiinnostus yritystä kohtaan riippuu paljon myös siitä, millä alalla toimit. Jos esimerkiksi toimit vanhenevalla alalla, jonka yleiset näkyvät eivät näytä hyviltä, voi hyvinkin olla, että enkelisijoittajat eivät näe yritystäsi sijoittamisen arvoisena. Tilanne saattaa olla tämä, vaikka omat suunnitelmasi osoittaisivat mahdollisuuden kasvuun.

Lisäksi rahoittajien riskinottohalukkuus on tällä hetkellä matala. Yrityslainat vertaileva Tuntitili.fi tietää kertoa, että ”johtuen tiukentuneesta taloustilanteesta sekä koronan aiheuttamasta poikkeustilasta, yrityslaina on hankala saada perinteisestä pankista”.

Miten saada rahoitusta kasvuun?

Kokosimme tähän kirjoitukseen muutamia tärkeitä seikkoja, jotka tulee huomioida, kun haetaan rahoitusta kasvuun. Suunnitelmallisuus ja realistisuus ovat ensisijaisen tärkeitä asioita, kun haetaan rahoitusta.

Ja on hyvä pitää mielessä, että kasvun ei aina tarvitse olla suurta. Pieniinkin kasvutarpeisiin on mahdollista saada rahoitusta.

Tee kunnon suunnitelma

Kunnon suunnitelma tarvitsee pohjalle yrityksen, joka voi näyttää ja todistaa menneet vuodet ja toiminnan. Suunnitelma kertoo nykytilanteen ja näyttää potentiaalisen tai jopa potentiaaliset kasvupolut.

Suunnitelman pitäisi myös sisältää tavoitteen, mihin vähintään yrityksen pitäisi kasvunsa kautta päästä, ja kaiken tämän pitäisi olla kohtuullisen realistista – ei siis mallia Helsingin Stadionin korjausurakka, jonka suunnitelmat kenties pitivät mutta kulut lähtivät käsistä tai Olkiluodon surullisen kuuluisa ydinvoimalaprojekti. Suunnitelma pitää olla sellainen, johon yrittäjä itse luottaa ja uskoo. Suunnitelman pitää olla myös sellainen, joka näyttää mahdollisesta sijoittajasta tai lainoittajasta realistiselta.

Suomessa on tilaa kasvaa

Se, että Suomi tarvitsee kasvuyrityksiä useilta aloilta, on hyvä lähtökohta, eli Suomessa on kyllä tilaa kasvaa. Suomesta löytyy myös tahoja, jotka ovat valmiita myöntämään erilaisia lyhyitä ja pidempiä lainoja ja muita rahoituskuvioita.

Suomessa on kuitenkin menneen vuosikymmenen aikana tapahtunut paljon muutoksia rahoitusmarkkinoilla, ja monet niistä ovat positiivisia yrittäjille, sillä ennen oli tarjolla pääosin vain pankkilainaa tai valtion kautta saatavia lainoja tai rahoitusta. Nykyiset rahoitusmarkkinat sisältävät paljon myös yksityisiä rahoituslaitoksia, joiden kanssa yritykset voivat jopa kilpailuttaa rahantarpeensa.

Kasvuyritys kiinnostaa sijoittajia

Kasvuyritys on yleensä mielenkiintoisempi yritys rahoittajalle, kuin rahaongelmissa oleva yritys tai täysin startup-yritys. Startuppien kanssa rahoittaja voi lähteä täysin vieraalla alalle, ilman mitään historian pohjaa, kun vastaavasti vanhemman jo toiminnassa olleen yrityksen kasvupolulle lähteminen saattaa olla huomattavasti varmemmalla pohjalla, vaikkei kummallakaan taholla ole omaa rahoitusta kasvun tueksi.

Suomessa on monet yritykset lähteneet myös hakemaan kasvulleen rahoitusta joukkorahoituksen keinoin, joka sekin on varsin mielenkiintoinen tapa saada rahoitusta, ja joskus hyvällä markkinoinnilla voidaan luoda kuva yrityksen tulevaisuudesta, joka kiinnostaa suurta ryhmää ihmisiä ja sijoittajia, ja haettu kasvurajoitus saadaan näillä keinoin.

Suomen asema kuitenkin kokonaiskuvassa ja isommissa hankkeissa ja niiden rahoittamisessa on usein kuitenkin poissa yrittäjän omista käsistä. Suomen julkinen kuva kansainvälisesti, politiikka ja jopa lait ja asetukset saattavat tuoda mutkia matkaan ja isommat projektit kuten Peter Westarbackan ja kiinalaisten vetämä Helsinki Tallinnan tunneli on saanut kokea.

Pieniinkin kasvutarpeisiin voi saada apua

Yrityksen kasvurahoitustarve voi olla luonnollisesti huomattavasti pienempikin kuin isot miljardihankkeet. Monelle pienelle yritykselle tarve saattaa olla tuhansien tai kymmenien tuhansien eurojen tasolla ja voi olla, että yrittäjän oma henkilökohtainen takaus saattaa riittää yrityksen kasvuvaiheen rahoituksen takaamiseen. Tämänkin takia hyvät suunnitelmat ja kenties jopa markkinointitutkimukset ovat hyvä tehdä kunnolla, sillä kyseessä on kuitenkin pienissä yrityksissä yrittäjän tai yrittäjän perheen tulevaisuus.

Yrittäjän itsensä on hyvä tehdä itselleen myös selväksi, haluaako hän hakea kasvuun rahoitusta rahoituslaitokselta vai pääomasijoittajalta, onko yrittäjä valmis antamaan osan yrityksestään sijoittajalle tai sijoitusyhtiölle? Vai onko mahdollisuutena myydä koko liiketoiminta eteenpäin tai jäädä itse piensijoittajaksi yritykseen?

Varsinkin kasvuvaiheessa hyvän idean tai toiminnan omaava yritys, voi olla mielenkiintoinen sijoituskohde nimenomaan pääomasijoittajille tai isommille alan toimijoille, jolloin yrittäjän kannattaa miettiä, haluaako hän jatkaa oman yrityksenä mukana, vai tuleeko hänestä kenties sarjayrittäjä, eli olisiko sittenkin aika perustaa aivan uusi yritys?